Shoqeria

Carrieri Servizi me qender ne Giovinazzo (BARI) ne rrugen Vicinale Cola Olidda, eshte nje shoqeri e qendrueshme dhe e mirenjohur e cila operon ne fushen e automjetit industrial prej me shume se 30 vitesh.

Eshte themeluar nga dr.ing.Aldo Carrieri i cili, i ndihmuar nga grupi i tij i besueshem i bashkepunetoreve, ka krijuar ne vite nje shoqeri, te afte per ti ofruar perdoruesve eksperiencen dhe njohurite e tij mbi rregullat kombetare dhe nderkombetare ne sektorin e autotransportit.

Qe prej  vitit 2013, eshte krijuar edhe ne Shqiperi nje shoqeri e re, e emertuar Aldo Carrieri Servizi shpk, qe ka per qellim ofrimin e nje sherbimi te plote ne fushen e automjetit industrial, me reference te vecante mbi rregullat nderkombetare ATP dhe ADR.

 Qellimi i te gjithe ekipit te angazhuar eshte te plotesoje kerkesat e klientit  dhe te integroje e perditesoje gamen specifike te SHERBIMEVE TE OFRUARA:

frigoA.T.P. Kontrollin e Mjeteve Të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara
 
 
 
 
 
 
mot_carbA.D.R. për ekzaminimin e mjeteve për lëshimin e certifikates së miratimit